divendres, 7 d’octubre de 2016

La pissarra digital

Podem observar que a l'estat europeu, a causa de la gran falta de motivació de l'alumnat, molts d'aquests alumnes deixen d'estudiar un cop acaben l'educació obligatòria i seguidament es posen a treballar tan aviat com poden. Actualment, però, amb les  anomenades TIC (les tecnologies de la informació i de la comunicació) podem millorar aquesta situació per tal de crear un futur millor. Amb l'ús de les TIC a l'aula es pot aconseguir augmenar la motivació dels alumnes ja que es pot dur a terme una classe a través de dispositius pels quals els joves hi tenen especial interés i saben com funcionen gairebé amb els ulls tancats, degut al contacte molt pròxim que hi tenen, estan més que acostumats a fer-ne ús fora de l'aula. Un bon exemple del que parlàvem anteriorment de l'abandonament dels estudis un cop acabada l'educació obligatòria el tenim a Noruega. A Nourega viuen majoritàriament del petroli, el petroli és fonamental en la seva economia i això ha provocat que molts dels seus estudiants deixessin d'estudiar i se'n anessin  a treballar a la planta de petroli. Però, aquest fet, els ha creat una gran angoixa pel seu futur, i els ha fet veure que han d'encaminar-lo cap a una altra banda, perquè diuen que d'aquí a 30 anys aquest s'acabarà i no serà pas viable aquesta estructuració de país i societat. Argumenten que el seu futur està en el coneixement, que viuran del coneixement.

En aquesta classe hem pogut aprendre a crear material educatiu didàctic i hem pogut observar, que és una manera molt interactiva d'aprendre. La pissarra digital interactiva utilitza tot tipus de funcions: materials tàctils, auditius, visuals i fins i tot en moviment. Creiem que totes aquestes funcions animen més als alumnes a participar a la classe ja que al ser més interactiu i pràctic els alumnes tenen més interès pels temes que es treballen en aquella sessió, i alhora entenen més fàcilment el contingut de les matèries treballades. Encara hi ha alguns professors que com que no han rebut formació en l'ús d'aquesta eina no saben utilitzar-la de manera 100% eficaç. Això, ens fa pensar, que s'hauria d'invertir més en formació sobre aquest tema. Pensem que amb aquesta formació els docents seran capaços de crear unes classes molt més dinamitzades, creatives i infinitament més interactives, un tret molt interessant i atraient per als alumnes.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada