divendres, 30 de setembre de 2016

El professor del segle XXI

Ser professor al segle XXI significa tenir bones competències digitals, saber incorporar l'ús d'eines digitals per aplicar-les a les classes i així obtenir nous mètodes d'ensenyança. Pensem que el docent no ha de fer diferències per raons de sexe, cultura o religió, definitivament no ha de marcar diferències entre els alumnes, i no ha de basar-se únicament amb el llibre com sempre s'havia fet trdicionalment, sinó que hauria d'ampliar matèria mitjançant la multimodalitat, és a dir, que sàpiga treure profit de tots els beneficis que poden aportar les noves tecnologies per tal de canviar realment les metodologies tradicionals, fins fa no gaires anys, bastant inamovibles.Una bona base per aquesta nova educació és la col·laboració entre els pares, professors i alumnes per tal de crear un espai o comunitat més preparat per donar les millors condicions als estudiants per al seu aprenentatge i desenvolupament propi.

A vegades, no es qüestió només de fer un salt directe cap a l'era digital sinó que cal canviar la metolodogia, és a dir, la manera de com les utilitzem. Tot i així, malauradament, en alguns casos es forma una escletxa digital bastant gran ja que no tots els centres escolars poden accedir a material digital per motius bàsicament econòmics, cal que deixem molt clar, però, que no cal tenir la tecnologia més puntera del mercat ja que amb la més bàsica i assequible en tenim més que suficient per a integrar-nos dins l'era digital. La forma d'esenyar i els mètodes que aplica a la pràctica el professor del segle XXI li hauria de proporcionar a l'alumne/a diferents punts importants en la seva personalitat i/o conducta, en semblen força importants els següents: un bon pensament crític propi, una ment més innovadora i unes bones habilitats comunicatives a l'hora d'expressar-se amb els altres. Arribem a la conclusió, també, que si tenim la tecnologia adequada però ens topem amb algun professorat que es segueixi mostrant una bastant reticent a fer ús i a seguir aquestes noves metodologies i només veu viables els mètodes d'ensenyança de sempre, tradicionals i clàssics, no podrem treure profit a les noves tecnologies, i al que poden arribar a aportar dins d'una classe. Pensem que incentivar-ne el seu ús esdevé molt important si volem un futur pròsper de l'ensenyament.


dimarts, 27 de setembre de 2016

Alfabetització multimodal i competència digital.


Arribem a la conclusió que les noves tecnologies estan marcant una nova etapa en el món de l'educació, ja que proporcionen una forma diferent d'ensenyar a les aules.Les noves tecnologies digitals transformen i reivindiquen la forma d'aprendre i ens serveixen per fer les classes dinàmiques i visuals. L'ús de les tauletes, ordinadors i imatges projectades es converteix en un factor clau en el procés d'alfabetització, convertint així, la pantalla digital, en una nova forma de lectura i escriptura que ens facilita notablement el procés educacional.

Un nen que aprèn amb un sistema multimodal fa servir tot tipus d'eines per comunicar-se; llegint, escrivint, parlant...; també poden aprendre mitjançant la dansa o amb la visualització de vídeos.D'aquesta manera els conceptes es fan més entenedors i l'alumne pot aprendre d'una manera més enriquidora i divertida. Nosaltres, creiem, que afortunadament les escoles estan avançant en aquest àmbit i cada cop més, van introduint aquesta nova forma d'ensenyança ja que veuen que pot arribar a ser molt positiu i enriquidor per a l'aprenentatge dels nens i nenes.Un altre aspecte important que creiem necessari recalcar sobre aquest tema, és la importància de la bona formació dels mestres en l'ús de les noves tecnologies.Un exemple molt clar pensem que és el de la pissarra digital, si tot el professorat en tingués una formació bàsica i s'habitués a utilitzar-la, se li obriria tot un món de possibilitats d'interacció amb l'alumne/a a l'aula.Per tant, les escoles, per a què aquesta forma d'ensenyar i aprendre sigui fructífera, han de garantir que tot el professorat tingui una bona formació en aquest àmbit i així obtenir tenir com a resultat bons textos i materials didàctics en general, adequats per a seguir aquesta metodologia i també per a saber-los utilitzar de manera òptima. Sota el nostre punt de vista el sistema multimodal fa de l'educació una tasca molt més divertida i entenedora, obtenint una comunicació mes ''natural'' i eficaç entre professor i alumne.

Alumnes utilitzant les noves eines com a mètode d'aprenentatge.
Alumne utilitzant, la pissarra digital.

divendres, 16 de setembre de 2016

Hola!Benvinguts/es al nostre bloc, nosaltres som l'Anna, de Montblanc i estudiant d'educació infantil, la Brunilda de Reus i també estudiant d'educació infantil, la Sílvia, del Morell i estudiant d' educació primària i la Júlia, de Torredembarra, que estudia educació social. Hem creat aquest bloc amb la intenció de donar a conèixer i a la vegada reflexionar nosaltres mateixes sobre tot el que fa referència a les habilitats comunicatives en l'àmbit educatiu, i a prendre consciència de la gran diversitat i possibilitats que tenim a l'hora de transmetre coneixements als altres.