dimarts, 27 de setembre de 2016

Alfabetització multimodal i competència digital.


Arribem a la conclusió que les noves tecnologies estan marcant una nova etapa en el món de l'educació, ja que proporcionen una forma diferent d'ensenyar a les aules.Les noves tecnologies digitals transformen i reivindiquen la forma d'aprendre i ens serveixen per fer les classes dinàmiques i visuals. L'ús de les tauletes, ordinadors i imatges projectades es converteix en un factor clau en el procés d'alfabetització, convertint així, la pantalla digital, en una nova forma de lectura i escriptura que ens facilita notablement el procés educacional.

Un nen que aprèn amb un sistema multimodal fa servir tot tipus d'eines per comunicar-se; llegint, escrivint, parlant...; també poden aprendre mitjançant la dansa o amb la visualització de vídeos.D'aquesta manera els conceptes es fan més entenedors i l'alumne pot aprendre d'una manera més enriquidora i divertida. Nosaltres, creiem, que afortunadament les escoles estan avançant en aquest àmbit i cada cop més, van introduint aquesta nova forma d'ensenyança ja que veuen que pot arribar a ser molt positiu i enriquidor per a l'aprenentatge dels nens i nenes.Un altre aspecte important que creiem necessari recalcar sobre aquest tema, és la importància de la bona formació dels mestres en l'ús de les noves tecnologies.Un exemple molt clar pensem que és el de la pissarra digital, si tot el professorat en tingués una formació bàsica i s'habitués a utilitzar-la, se li obriria tot un món de possibilitats d'interacció amb l'alumne/a a l'aula.Per tant, les escoles, per a què aquesta forma d'ensenyar i aprendre sigui fructífera, han de garantir que tot el professorat tingui una bona formació en aquest àmbit i així obtenir tenir com a resultat bons textos i materials didàctics en general, adequats per a seguir aquesta metodologia i també per a saber-los utilitzar de manera òptima. Sota el nostre punt de vista el sistema multimodal fa de l'educació una tasca molt més divertida i entenedora, obtenint una comunicació mes ''natural'' i eficaç entre professor i alumne.

Alumnes utilitzant les noves eines com a mètode d'aprenentatge.
Alumne utilitzant, la pissarra digital.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada