dimecres, 30 de novembre de 2016

Tots tenim un PLE?

Un PLE, (Personal Learning Environment), que en català també es pot dir EPA (Espai Personal d'Aprenetatge), és un recurs molt útil que permet una organització personalitzada de les eines o aplicacions que utilitzem dia a dia. Ens ajuda a agrupar qualsevol tipus d'aplicacions de tots els àmbits, com per exemple àmbit social, d'aprenentatge, administratiu, entre moltes altres, sempre serà a gust de l'usuari. En les aules educatives la utilització del PLE pot ser molt positiu tant per als professors com per als alumnes. En el cas dels professors els poden servir perquè disposen d'eines per avaluar als alumnes, i en el cas dels alumnes perquè tenen les seves pròpies aplicacions i els permet tenir un aprenentatge molt més personalitzat que no pas si no les tinguéssin.

Nosaltres creiem que la creació i utilització d'un PLE ens facilita tasques de la vida diària perquè es molt personalitzat i cadascú té les eines que vol. Podem fer-ne un bon ús a l'hora de estudiar i  planificar les nostres classes a la universitat. Aquest PLE sempre pot ser ampliat o disminuit depenent de les aplicacions que més utilitzem en aquell moment. A la classe vam crear cadascuna el nostre propi PLE, primer ho vam fer amb un esborrany que li vam entregar a la professora i després ho vam passar a format digital, i de seguida vam observar que utilitzem moltes més aplicacions de les que ens pensàvem. Però també ens resulta fàcil diferenciar els nostres PLES, ja que coneixem els gustos de les altres però hi ha aplicacions molt comunes que utilitzem totes per igual com per exemple com el Whatsapp, el Twitter o el Google drive. Seguidament podeu observar-los:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada